Etiket arşivi: Nedir

Tanımı

Limited şirket nedir? Limited şirketlerin tanımı Türk Ticaret Kanununda yapılmış olup, Ltd.Şti. kavramı ve hangi amaç ve konu içerebilecekleri yine aynı yasada tanımlanmıştır:

MADDE 573 (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.