Etiket arşivi: Ortaklar

Ortakların sayısı

Limited şirketler en fazla kaç ortak ile kurulur? Ortak sayısı bire düşerse ne olur?

Kanunumuz en az 2 en fazla 50 ortak sınırı getirmiştir. Şöyle ki;

B) Ortakların sayısı

MADDE 574 (1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

(2) Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak  yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

(3) Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez.